-->Kórházunk / Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés


Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnekPDF változat

2012. január 1-től a kórház állami tulajdonba, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz került. Ezen belül a fenntartói feladatot az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) látja el.
12 orvos szakma képviselteti magát 22 fekvőbeteg osztályon 636 ággyal, valamint 46 munkahelyen folyik járóbeteg-szakellátás. Az intézmény Nyugat-Nógrád mintegy 85.000 fős lakosságának járó és fekvőbeteg szakellátását végzi. Infektológiai, pszichiátriai és addiktológiai fekvőbeteg osztályainak, szakrendeléseinek, valamint gyermek kardiológiai járóbeteg-szakrendelése a megye teljes lakosságának (mintegy 220.000 fő) ellátását végzi.
állami feladatként ellátandó alaptevékenységei:

 1. Aktív kórházi fekvőbeteg-ellátás
 2. Krónikus és rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
 3. Járó betegek szakorvosi ellátása és gondozása
 4. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
 5. Ügyeleti és készenléti szolgálat

A Kórház két szervezeti egységből tevődik össze: a nem orvosszakmai szervezeti egységekből és az orvosszakmai szervezeti egységekből.

 

Nem orvosszakmai szervezeti egységek

Az Intézmény élén egyszemélyi felelős vezetőként a Főigazgató Főorvos áll, teljes körű döntési joggal és felelősséggel. A Főigazgató Főorvos közvetlen irányítása alá tartozik a legfelső vezetés, melynek tagjai: a Főigazgató Főorvos általános helyettese – orvos igazgató, az ápolási igazgató, a gazdasági igazgató és a minőségirányítási vezető.
A Főigazgató Főorvosnak, mint az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjének a főbb feladatai: az intézmény stratégiai irányítása, operatív vezetése és rendeltetésszerű működtetése a költségvetéssel összhangban, valamint ő dönt az intézmény egészét érintő ügyekben.
A Főigazgató Főorvos általános helyettese – az orvos igazgató feladatkörébe tartozik a közintézményben nyújtott orvosi és intézményi gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a tevékenység összehangolása.
Az ápolási igazgató feladata az intézmény által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása.
A gazdasági igazgató látja el az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és üzemeltetési (gondnoksági) feladatokat, irányítja a vállalkozási formában működő őrző-védő illetve portaszolgálatot, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatokat.
A gazdasági igazgató felügyelete alá tartozik a Pénzgazdálkodási osztály, a Bérszámfejtés, a Finanszírozási csoport és Számítástechnika, a Gazdasági - műszaki ellátás, az Energetikai -az Élelmezési csoport, az Anyaggazdálkodás és a Szállítás.
A minőségirányítási vezető fő feladata az intézmény MSZ EN ISO 9001: 2008 rendszerszabvány szerinti működtetése, fejlesztése, az ezzel kapcsolatos oktatások megtartása, valamint a rendszerhez kapcsolódó dokumentáció megfelelő kezelése, tárolása.
Az intézmény gazdasági-műszaki feladatait a gazdasági-műszaki ellátás szervezete látja el. Az intézmény gazdasági-műszaki ellátásának működése szorosan kapcsolódik az intézmény szakmai tevékenységéhez, ezért a gazdasági-műszaki ellátás szervezetének meg kell felelnie az egészségügyi ellátás sajátos követelményeinek, így különösen:
- Az adott gazdálkodási feltételek mellet optimális mértékben segítse elő a szakmai feladatok ellátását,
- Segítse elő az intézmény szervezeti egységeinek tervszerű, gazdaságos, ésszerű, az egészségügyi céloknak megfelelő működését, fejlesztését,
- A pénzügyi, számviteli törvénynek megfelelő pénzforgalmi kettős könyvvitel alapján a költségek pontos meghatározását.
A gazdasági-műszaki ellátás szervezetében az osztályok mellérendeltségi viszonyban működnek. A szervezeten belüli döntési-függelmi kapcsolatokat, az egyes vezetők alá-, illetve fölérendeltségét az intézmény belső szabályai, a munkaköri leírások, illetve az osztályok működési rendjei határozzák meg.

 

Orvosszakmai szervezeti egységek

Az Intézményben 22 fekvőbeteg osztály működik 636 ággyal, valamint 46 munkahelyen folyik járó beteg szakellátás, szakrendelés és gondozás. Az osztályvezető főorvosok ellenőrzik az osztályon végzett munkát, felelnek ezek adminisztrációjáért. A Kórházban megyei feladatokat ellátó osztályok (Fertőző osztály, Pszichiátriai osztály, Addiktológiai osztály) és járóbeteg-szakrendelések (Gyermek kardiológia, Infektológia, Drog ambulancia) is működnek.

Az intézmény a meghatározott működési területén végzi a szervezeti szabályzatban feltüntetett orvosi szakmákban a lakosság gyógyító-megelőző ellátását:

 • a fekvőbetegnek a szervezeti szabályzatban feltüntetett szakmák szerinti betegellátó osztályain történő vizsgálatát, ápolását, gyógykezelését
 • a járó beteg szakorvosi vizsgálatát, gyógykezelését és gondozását az osztályok szakrendelésein és a gondozókban
 • egyéb megelőzéssel kapcsolatos feladatokat (szűrővizsgálatok, tanácsadás)
 • a háziorvosok által történő felkérésre szakkonzíliumi tevékenységet
 • egyéb megelőzéssel kapcsolatos feladatokat a Mozgó Szakorvosi Szolgálat útján
 • foglalkozás-egészségügyi szakellátást
 • foglalkozás-egészségügyi alapellátást szerződés alapján.

Olvasd be okostelefonoddal és mentsd el!

Hirdetés